عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی هر دو روی عکس گرفتن از محصول برای شناخت بهتر محصول و سپس انتخاب آن مانور می دهند. با این تفاوت که هر کدام سعی دارند به روش خودشان مشتری را دستیابند و در نظر او شناخته شوند. بنابراین عکاسی صنعتی و تبلیغاتی با اینکه هر دو در صنعت تجارت فعالیت می کنند اما با یکدیگر متفاوتند.

عکاسی صنعتی یا همان به شیوه‌ای از عکاسی گفته می‌شود که در آن تمرکز عکس بر روی ویژگی های اصلی محصول واقع است. به بیان دیگر تلاش یک عکاس صنعتی بر این اصل استوار است که خصوصیات واقعی محصول را بدون کم و کاست و به بهترین شکل به تصویر بکشد. به نحوی که بتوان تنها با دیدن عکس محصول به کم و کیف آن پی برد. بر خلاف تصور عموم عکاسی صنعتی محدود به عکاسی از فضاهای صنعتی نظیر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی نمی‌شود, بلکه عکاسی صنعتی عکس برداری دقیق و با جزئیات از محصولات و تولیدات را نیز در بر می گیرد. معمولاً عکاسی زمینه سفید از محصولات هم جز عکاسی صنعتی به حساب می‌آید.

نمونه عکس تبلیغاتی:

advertising photography 7 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

advertising photography 8 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

advertising photography 9 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

advertising photography 5 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

advertising photography 6 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

نمونه عکاسی صنعتی:

industrial photography 1 2 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی صنعتی

industrial photography 1 6 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی صنعتی

industrial photography 1 3 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی صنعتی

industrial photography 1 4 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی صنعتی

industrial photography 1 5 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی صنعتی

industrial photography 1 7 تفاوت عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی صنعتی