یک هنرمند و عکاس انگلیسی، هیو توروی در آخرین نمایشگاه خود تصاویر را به شیوه‌ای جدید و با نام xograms در معرض نمایش گذاشته است. او با استفاده از اشعه ایکس در عکسبرداری خود خیلی چیزها را به شیوه‌ای متفاوت نمایش داده است.

به عکس های زیر توجه کنید:

01 وقتی هنر عکاسی با اشعه ایکس همراه شود

 

02 وقتی هنر عکاسی با اشعه ایکس همراه شود

03 وقتی هنر عکاسی با اشعه ایکس همراه شود

04 وقتی هنر عکاسی با اشعه ایکس همراه شود

05 وقتی هنر عکاسی با اشعه ایکس همراه شود

06 وقتی هنر عکاسی با اشعه ایکس همراه شود

07 وقتی هنر عکاسی با اشعه ایکس همراه شود

08 وقتی هنر عکاسی با اشعه ایکس همراه شود